โทรศัพท เสียง หาย

ปัญหา iPhone ไม่มีเสียง เสียงหาย เสียงไม่ออก เสียงเพี้ยน. วิธีแก้ปัญหา Line ไม่แจ้งเตือน หรือไลน์ไม่มีเสียง พร้อมวิธีเปลี่ยน .... จนปัญญาครับ win 7 อยู่ดีๆเสียงหาย ขึ้น no speakers or headphones .... โทรศัพท์โทรเข้า แล้วคนพูดสายไม่ได้ยินเสียงเราเกิดจากอะไรคะ โทรติดต่อ .... วิธีการกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานไม่ได้